گالری عکس

تصاویر مربوط به گالری عکس
استاد فقید هاشم وزیری بنیانگذار کاراته در استان های کرمان و خراسان به همراه شاگردان ارشدش – در سمت چپ استاد محسن رشیدی (سر مربی فعلی تیم ملی کاراته ایران) – در سمت راست استاد مرحوم جواد کاشانی (بنیانگذار کیوکوشین کاراته در کرمان) – در سمت چپ (لباس آبی) استاد رضا میر حبیبی (مربی سابق تیم ملی پاکستان) به همراه جمعی از شاگردان دیگر استاد – (کرمان سال 1358)
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
استاد هاشم وزیری (ژاپن – 1364)
تصاویر مربوط به گالری عکس
استاد هاشم وزیری (ژاپن – 1364)
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
استاد هاشم وزیری (ژاپن – 1364)
تصاویر مربوط به گالری عکس
استاد هاشم وزیری زاده در کنار بنیانگذار موتای ایران استاد توحیدی و استاد وثوق
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
استاد هاشم وزیری زاده بنیانگذار کاراته در استان های کرمان و خراسان به همراه اساتید محسن رشیدی و جواد کاشانی در سال 1360
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
استاد فرهاد وزیری به همراه پروفسور زاهدی نماینده محترم کرمان و مرحوم فولادی مدیر کل وقت اداره ورزش
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
استاد فرهاد وزیری به همراه حاج مسعود سیدی و حاج غلام پیروانی (مربی اسبق تیم ملی فوتبال)
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
انگلستان – 2010
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
تصاویر مربوط به گالری عکس
پیمایش به بالا